Foutekova, Hristova & Tomeshkova Law

Правна кантора “Футекова, Христова и Томешкова” се стреми да предоставя високо ниво на услуги на разумни цени.

Ние работим за своите клиенти на почасово заплащане. Тарифата зависи от ранга на юриста, който предоставя правната консултация. При защита на значителен материален интерес, обичайната практика е да се договоря и допълнително еднократно възнаграждение при успешно защитаване на интереса, освен обичайното почасово заплащане.

Първата консултация с клиента за запознаване с правния му проблем е безплатна. Тази първа среща не обвързва клиента да наеме ”Футекова, Христова и Томешкова”.

“Футекова, Христова и Томешкова” е кантора, която работи с клиенти и на абонаментно месечно възнаграждение, което покрива текущото правно обслужване.

Социално слаби клиенти и обществени организации могат да получат от нас безплатни правни съвети.