Foutekova, Hristova & Tomeshkova Law

Условия на конфиденциалност

Доверието е най-ценният ни актив. Всяка информация, предоставена на правна кантора ”Футекова, Христова и Томешкова”, е строго конфиденциална и поверителна, и остава такава и след приключване на правното обслужване на конкретния клиент, освен ако той не пожелае тя да бъде огласена публично под една или друга форма.

При поемане на нова задача, клиентът се уведомява за липсата на конфликт на интереси, както и ако впоследствие е възникнал такъв.