Foutekova, Hristova & Tomeshkova Law

Фирмена политика

Основен приоритет на правна кантора “Футекова, Христова и Томешкова” е да отговори на правните нужди и да защити интересите на своя клиент.

Характеризиращ се с либерално мислене и бизнес ориентираност, нашият млад и енергичен екип предоставя на клиентите правно обслужване на най-високо ниво. Всеки проблем, с който клиентът се обръща към нас, се третира като абсолютен приоритет и се насочва към адвоката с най-голям опит в конкретната сфера.

Уникалното при нас е специалното лично отношение към всеки отделен клиент. При решаването на проблема ние изхождаме единствено и само от запазване на правния и материален интерес на клиента.

Нашата кантора винаги се стреми да помогне на клиента да избегне евентуален съдебен спор, а когато сме изправени пред вече възникнал такъв, полагаме всички усилия за неговото решаване и при възможност – извънсъдебното му уреждане.

По този начин спестяваме средства на клиента и му даваме добър шанс да съхрани отношенията си с насрещната страна по спора.

Една от основните дейности в правна кантора „Футекова, Христова и Томешкова” е текущото правно обслужване. Така ние обезпечаваме максимална превантивна сигурност за нашите клиенти, консултирайки ги своевременно по всички юридически страни на техния бизнес. Нашите адвокати обезпечават изключително детайлно всяка документална дейност на клиентите ни, така че да предотвратят евентуални правни или съдебни спорове. Познавайки отлично сферите на дейност, в които работят фирмите, обслужвани от нас, ние сме в състояние да предприемем всички превантивни мерки, необходими за плавното протичане на бизнес процесите от юридическа гледна точка.