Foutekova, Hristova & Tomeshkova Law

Методология на работа

Всеки клиент, посетил нашата правна кантора, се посреща и изпраща с необходимото внимание и уважение.

Най-напред се запознаваме с всеки новодошъл, изслушваме характера на правния му проблем и разговаряме за дейността на фирмата му, ако има такава.

В случаите на новоучредяващ се бизнес, консултираме клиента относно най-подходящата за това правна форма.

След това представяме кантората и начина на работа в нея.

Ако казусът на клиента е сложен или не разполагаме с нужното количество информация, отделяме необходимото време да консултираме вътрешно проекта, след което уговаряме и финансовите условия на нашето взаимодействие.

Впоследствие с правния въпрос се заемат онези адвокати, които са най-тясно специализирани в областта.