Foutekova, Hristova & Tomeshkova Law

Условия за ползване

Съдържанието на този сайт е изцяло собственост на Правна кантора „Футекова, Христова и Томешкова”. Никаква част от текста, дизайна или снимковия материал не може да бъде използвана по какъвто и да е начин, без изричното писмено съгласие на собственика.

Съдържанието на този сайт има за цел да запознае посетителите с услугите, предмета на дейност и условията на Правна кантора „Футекова, Христова и Томешкова”. Стремежът ни е да поддържаме информацията винаги точна и актуална. Кантората си запазва правото да променя по всяко време и без допълнително предизвестие условията си на работа, съобразно конюнктурата на пазара и с цел гарантиране на собствените си интереси.

Всяко споменаване на този сайт е обвързано с действащото законодателство на Република България и може да предизвика правни последствия.

Посетителите декларират, че нямат право да търсят обезщетение от „Футекова, Христова и Томешкова” за евентуални неудобства, щети или пропуснати ползи, възникнали вследствие на употребата на този сайт.