Foutekova, Hristova & Tomeshkova Law

Екип

В правна кантора „Футекова, Христова и Томешкова” работи постоянен екип от висококвалифицирани юристи. Всеки наш сътрудник има адекватно образование, отличен професионален опит и висока степен на мотивация.