Foutekova, Hristova & Tomeshkova Law

Ана Христова

Родена в София 1968 г.
Адвокат, член на Софийска адвокатска колегия от 1993 г.

Образование:
Софийски университет „Св.Климент Охридски”, Юридически факултет, дипломирана 1992 г.

Професионален опит:

  • от 1998 г. - Адвокат във "Футекова, Христова и Томешкова" ЕООД ("Георгиев и Велчев" ООД до 2005 г.)
  • 1995 - 1998 г. - Член на Законодателната комисия на Народното събрание
  • 1992 - 1993 г. - съдебен кандидат в Софийски градски съд


Членство в професионални организации:
Софийска адвокатска колегия
От 2005 г. - Патентен представител

Сфери на практика:
Съдебни спорове и арбитраж, трудово право, административно право, интелектуална собственост, търговски марки, недвижима собственост, концесии

Езици:
Български, английски, руски

Ana Hristova