Foutekova, Hristova & Tomeshkova Law

Сфери на дейност

Правна кантора „Футекова, Христова и Томешкова” е специализирана в няколко сфери на дейност. Нашите основни компетенции са в областта на търговско и корпоративно право, инвестиции, право по защита на конкуренцията, трудово законодателство, както и цялостното текущо правно обслужване на компании.

Правна кантора "Футекова, Христова и Томешкова" има натрупан богат опит при осъществяването на приватизационни сделки и е работила както като консултант и посредник на държавните и общински приватизационни органи, така и като консултант на инвеститори при участието им в такива проекти.

С наша помощ са раздържавени десетки държавни и общински предприятия, което ни дава увереност да твърдим, че осигуряваме максимална професионална защита на интересите на инвеститора при участието му в приватизационна процедура.