Foutekova, Hristova & Tomeshkova Law

Концесии

Правната кантора предоставя консултации в хода на процеса за получаване на разрешения за търсене и/или проучване на подземни богатства и концесии, включително при провеждане на концесионни процедури и сключване на концесионни договори.

Клиентът може да разчита на подготовка на цялостен проект и осъществяване на законовите процедури до сключване на концесионен договор.