Foutekova, Hristova & Tomeshkova Law

Несъстоятелност

Правна кантора "Футекова, Христова и Томешкова" консултира клиентите си и представлява интересите им срещу неплатежоспособни длъжници, помага им да структурират вземанията си по най-ефективния и сигурен начин.

Освен това нашият екип:

  • подготвя и подава искове за процедура по несъстоятелност;
  • дава консултации по всички аспекти на съдебната процедура на или срещу длъжници в несъстоятелност;
  • представлява кредитори по време на процедурата по несъстоятелност, включително събрания на кредиторите;
  • консултира и изготвя рехабилитационни планове.