Foutekova, Hristova & Tomeshkova Law

Конкуренция. Концентрация на стопанска дейност

Нашите адвокати предлагат комплексно и качествено обслужване на чужди и местни компании от всички сектори на икономиката в областта на законите и политиката в областта на конкуренцията.

Ние представляваме клиентите си пред Комисията за защита на конкуренцията и съда по дела, свързани с конкуренцията.

Също така предоставяме консултация при сливания, вливания, създаване на съвместни дружества, стратегически партньорства и други споразумения за сътрудничество. Имаме богат опит с процедурата пред Комисия за защита на конкуренцията във връзка с искане на разрешения за концентрация на стопанска дейност, при одити за спазване на антитръстовото законодателство и други.