Foutekova, Hristova & Tomeshkova Law

Чуждестранни инвестиции

"Футекова, Христова и Томешкова" предоставя всякакви консултации на чужди инвеститори по правния режим на дейността им в България, включително създаването на съответни търговски дружества, клонове или представителства. С наше съдействие клиентите ни са информирани за всички действащи регистрационни и лицензионни режими. Имаме готовност да подготвим необходимите документи и съответната аргументация за получаването на всички разрешения, изискуеми по българското право.

С нашата дейност пред Агенцията за чуждестранни инвестиции ние можем да осигурим, при предвидените в закона случаи, и създаването на групи за поддръжка на инвестиционни проекти, които да включват представители на компетентните държавни институции.