Foutekova, Hristova & Tomeshkova Law

Банки и Финанси

Екипът на "Футекова, Христова и Томешкова" предоставя юридически услуги на големи български търговски и инвестиционни банки.

Ние имаме професионален потенциал да осигуряваме правни съвети по всички аспекти на банковата дейност, включително обследване на правно състояние на кредитоискатели, обследване на имущества, предлагани за обезпечения, защита на интереса на кредитора при отпускане на кредити, изпълнение върху имущество на неизправни длъжници.