Foutekova, Hristova & Tomeshkova Law

Неправителствени организации

Правна кантора "Футекова, Христова и Томешкова" има опит в създаването на сдружения с нестопанска цел в частна и обществена полза, както и в подготовката и провеждането на общи събрания на такива сдружения.