Foutekova, Hristova & Tomeshkova Law

Обществени поръчки

Правна кантора "Футекова, Христова и Томешкова" има и богат опит от участието си в процедури за възлагане на обществени поръчки, организирала е такива от името на държавни или общински органи и е защитавала интереса на кандидати при кандидатстване за спечелване на подобни поръчки.

Ние консултираме клиенти за възможностите за възлагане на обществена поръчка чрез пряко договаряне с възлагащия орган, съдействаме при подготовката на необходимите документи и участваме в съответната процедура по възлагане на обществена поръчка заедно или от името на клиента.