Foutekova, Hristova & Tomeshkova Law

Съдебно производство и арбитраж

Много важен компонент от работата на правна кантора "Футекова, Христова и Томешкова" е защитата на правните интереси на клиентите ни пред съд при възникнали спорове от най-различно естество.

Нашият екип представлява клиентите си пред всички съдебни инстанции в България, в това число и арбитражен съд.

В случай на възникнал спор, екипът на "Футекова, Христова и Томешкова" винаги се стреми първо да разреши спора с помощта на алтернативен метод, в това число посредничество, преговори, или при необходимост, предварителни обезпечителни мерки като запор или възбрана.