Foutekova, Hristova & Tomeshkova Law

Клиенти

Правна кантора „Футекова, Христова, Томешкова” обслужва единствено юридически лица. Сред клиентите ни най-многобройни са европейски и български компании с различен размер и обхват на дейност. Обслужваме правно търговски фирми, банки и чуждестранни инвеститори в енергетиката, черната металургия, циментовата, текстилна и козметична промишленост, компании в областта на добивната промишленост, туризма, строителството и недвижимите имоти.

Кантората ни е консултирала Агенцията по приватизация, Софийската общинска агенция по приватизация и редица други държавни институции.

Всички наши клиенти, независимо от техния размер, пазарни позиции и сфера на бизнес могат да разчитат в еднаква степен на високо ниво на правните услуги и безкомпромисен професионализъм от страна на нашия екип.